backНазад к 3/2015
Technical Issues
3/2015 pp. 40-47

Ceramika pochodzenia wulkanicznego w spiekanych kompozytach metalowych - badania mikrostruktury


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

This paper describes metal matrix composites reinforced with particles and with dispersion, and presents the most important materials used as a reinforcement of the metal matrix. A new material, called volcanic tuff, that could be used as a strengthening of metal composites has been characterized. The methods of producing metal matrix composites, reinforced of volcanic tuff have been presented. The matrix was made of such materials like copper, iron and stainless steel 316L. The paper presents the microstructure of sintered metal composites with varying degrees of tuff participation. The volume of tuff composites was 5, 15 and 30%. The results of X-ray microanalysis of connections of tuff particles with matrix have also been shown. The results have shown that a suitable tuff processing method and inserting it in an optimal amount results in improvement of some properties of the material such as, softening temperature or porosity. This is shown in the example of copper and tuff composites. Tuff is a material that could be used for reinforcement of metal composites. It has been shown A very good connection of metal matrix and tuff particles has been shown. At the border tuff - metal matrix there were no discontinuities. By using powder metallurgy technology, it is possible to obtain a uniform distribution of ceramic particles in the metal.

Ключевые слова

metal matrix composites, particles strengthening, volcanic tuff

Библиографический список

1. Dobrzański, L.A., Podstawy nauki o materiałach i materiałoznawstwo, WNT, Warszawa, 2002.

2. Kaczorowski, M., Krzyńska, A., Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe, OWPW, Warszawa, 2008.

3. Chawla, K.K., Composite Materials Science and Engineering, Springer, New York, 2012.

4. Boczkowska, A., Kapuściński, J., Lindemann, Z., Witemberg-Perzyk, D., Wojciechowski, S., Kompozyty, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.

5. Nowacki, J., Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, Warszawa, 2005.

6. Patejuk, A., Wpływ powłoki niklowej na właściwości kompozytu typu Al-Al2O3, Przegląd Mechaniczny, Rok LXIV, Zeszyt 3/2005, s. 36-40.

7. Kainer, K.U., Metal Matrix Composites. Custom-made Materials for Automotive and Aerospace Engineering, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006.

8. Angelo, P.C., Subramanian, R., Powder Metallurgy. Science, Technology and Applications, PHI Learning Private Limited, New Delhi, 2009.

9. Klar, E,; ASM Handbook Vol. 7: Powder Metallurgy; American Society for Metals, 1984,

Metalurgija, 54 (2015) 1, pp. 143-146.

10. Ciaś, A., Frydrych, H., Pieczonka, T., Zarys metalurgii proszków, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1992.

11. Łach, M., Structure of metal matrix composites with an addition of tuff, Archives of Foundry Engineering, Vol 10, Special Issue 3/2010, pp. 135-140.

12. Mikuła, J., Łach, M., Kompozyt miedź-tuf wulkaniczny. Wytwarzanie, własności i zastosowania, Czasopismo Techniczne, 3-M/2011, zeszyt 5/108, s. 53-60.

13. Mikuła, J., Łach, M., Potencjalne zastosowania glinokrzemianów pochodzenia wulkanicznego, Czasopismo Techniczne, 8-M/2012, s. 109-122.

14. Mikuła, J., Łach, M., Kowalski, J.S., Copper Matrix Composites Reinforced with Volcanic Tuff,

15. Głogowska, M., Walory edukacyjne odsłonięć geologicznych i obiektów górniczych w okolicy Trzebini. Rozprawa doktorska, AGH, Kraków, 2007. 

16. Hebdowska-Krupa, M., Wpływ tufu wulkanicznego na własności powłok antykorozyjnych stali; Rozprawa Doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków, 2013.