backНазад к 4/2015
Technical Issues
4/2015 pp. 26-31

Ocena produktów alkalicznej aktywacji metakaolinu oraz haloizytu poprzez obserwacje SEM


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The paper presents a brief description of clay materials such as kaolinite and halloysite. In order to improve their sorption properties their properties and methods of activation are presented. The results of alkaline activation of two minerals: metakaolin and halloysite are shown. Alkaline activation process is performed with different parameters. The paper presents the results of the morphology obtained by the synthesis of the materials and the results of their chemical composition. As a result of the processes of alkaline activation of tested materials different phases in chemical composition and morphology were obtained. The best results were obtained for metakaolin with activation with a solution of 10M, for halloysite with activation of 5M solution. The results testify to obtain fraction of zeolite in the materials tested.

Ключевые слова

zeolite synthesis, alkaline activation, metakaolin, halloysite

Библиографический список

1. Kłapyta, Z., Żabiński, W., Sorbenty mineralne Polski, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008.

2. Handke, M., Krystalochemia krzemianów, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2008.

3. Rafferty, J.P., Minerals, Britannica Educational Publishing, 2012.

4. Kuczyńska, H., Kamińska-Tarnawska, E., Sołtys, J., Kopalina z pokładów „Dunino” jako nanosurowiec do otrzymywania farb, Przemysł Chemiczny, 1/2011, s. 138-147.

5. Opaliński, S., Korczyński, M., Kołacz, R., Dobrzański, Z., Żmuda, K., Zastosowanie wybranych glinokrzemianów jako adsorbentów amoniaku, Przemysł Chemiczny, 2009/5, s. 540-543.

6. Repelewicz, M., Zdenkowski, J.A., Badania skuteczności usuwania benzenu i chloroformu na sorbentach mineralnych z roztworów wodnych, Ochrona Środowiska, 2006, Rok 28, nr 1, s. 7-10.

7. Beck, D.W., Zeolite Molecular Sieves. Structure, Chemistry and Use, Wiley & Sons, New York, 1974.

8. Murayama, N., Yamamoto, H., Shibata, J., Zeolite synthesis from coal fly ash by hydrothermal reaction using various alkali sources, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2002, 77(3), pp. 280-286.

9. Szczepanik, B., Słomkiewicz, P., Garnuszek, M., Czech, K., Banaś, D., Kubala-Kukuś, A., Stabrawa, I., The effect of chemical modification on the physico-chemical characteristics of halloysite: FTIR, XRF, and XRD studiem, Journal of Molecular Structure, 2015, 1084, pp. 16-22.

10. Łach, M., Mikuła, J., Grela, A., Alkaliczna aktywacja metakaolinu oraz jego mieszanin z popiołem lotnym, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2014, vol. 16, nr 4, s. 63-76.