backНазад к 2/2016
Technical Issues
2/2016 pp. 18-24

Napawanie elementów spiekanych


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

Hardfacing (weld surfacing) is one of the methods commonly used for the repair and regeneration of machine parts. It allows, like other welding recovery methods, to repair the damaged part surface in a relatively short time and at low cost. For the purpose of this paper it was attempted to hardface the sintered material made of iron-based MSP powder. The performed tests included microhardness and microstructure analysis of the base and weld material depending on the content of molybdenum in the base material (1.5%, 3.5% and 4 wt.%). Cylindrical samples were uniaxially pressed with pressure of 600 MPa. Sintering process was performed at 1250 °C under pure hydrogen atmosphere. Weld surfacing was performed with MAG (Metal Active Gas) method under gas mixture of argon + CO2, using chromium-molybdenum welding wire.

Ключевые слова

Powder metallurgy, hardfacing, regeneration of surface, MSP powder, molybdenum addition

Библиографический список

1. Kolbusz, R., Tabor, A., Wojciechowski, W,. Napawanie elementów spiekanych materiałów konstrukcyjnych, Archiwum Odlewnictwa, 2006, 21/2, s. 229-234.

2. Ciaś, A., Fryfrych, H., Pieczonka, T., Zarys metalurgii proszków. Książka pomocnicza dla nauczyciela i ucznia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1992.

3. Szczepanik, S., Przeróbka plastyczna materiałów spiekanych z proszków i kompozytów. Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2003.

4. Romański, A., Motyka, M., Zastosowanie technologii metalurgii proszków w przemyśle samochodowym, XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej Kraków-Krynica 7-10.X, 2003, s. 315-322.

5. Hebda, M., Nykiel, M, Szewczyk-Nykiel, A., Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów. Politechnika Krakowska, Kraków, 2013.

6. Link, R., Modern Pre-alloyed PM Steels and Advanced Process Technolgy, PM World Congress 1998.

7. Höganäs handbook for sintered components: Metallography 6, 2004.

8. Kolbusz, R., Wpływ cykli cieplnych spawania na strukturę i właściwości złączy spawanych ze spiekanych materiałów konstrukcyjnych, Rozprawa doktorska, Akademia Gorniczo-Hutnicza, Kraków  2008.

9. Góral, T., Wpływ technologicznych parametrów napawania brązu na podłoże stalowe na wybrane właściwości użytkowe napoin, Rozprawa doktorska, Akademia Gorniczo-Hutnicza, Kraków, 2007.

10. Krasiński, A., Klimek, L., Badania mikroskopowe regeneracyjnej warstwy napawanej ze stali 13CrMo4-5 wykonanej w technologii Multiplex, Archiwum Odlewnictwa, 2006, 19, s. 157-164.

11. Malkiewicz, T., Metaloznawstwo stopów żelaza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków, 1996.