backНазад к 4/2016
Technical Issues
4/2016 pp. 40-46

Analiza możliwości wykorzystania transportu kolejowego do przewozu wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw – podatność transportowa


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The paper presents the definition of susceptibility to transport of fresh fruit and vegetables. Attention is paid to the characteristics of fruit and vegetables, which particularly affect the vulnerability of transport and storage. We discussed the possibility of using rail to transport fresh fruit and vegetables. It presents the most important conditions to be met so that rail transport could be effectively used for the transport of fresh fruit and vegetables. It presents the most important advantages and disadvantages of the use of rail transport to carry this type of product. Rail transport is referred to as the most environmentally friendly. It has been shown that rail transport can be used for the transport of selected species of fruit and vegetables, whose allowed transport time is sufficiently long. You should use appropriate rolling stock equipped with a refrigeration unit, a device for monitoring the position of the transport unit and the conditions inside the vehicle. Sometimes you should use the device to modify the composition of the atmosphere in the cargo space. Rail transport can be used especially for international long-distance, large amounts of fruits and vegetables.

Ключевые слова

rail transport, vegetables, fruits, fresh logistics, susceptibility to transport, international transport, environmental protection

Библиографический список

1. Andrzejewska, A., Sprawnie i wydajnie zapakować warzywa, Warzywa, 2016, 3, s. 102-104.

2. Baran, J., Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Logistyka, 2011, 3, s. 17-22.

3. Bogdanowicz, S., Podatność. Teoria i zastosowanie w transporcie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012.

4. Dolecki, L., Porty napędzające cały transport, Rynek kolejowy, 2016, 5, s. 26-30.

5. Filina, L., Kontenery chłodnicze transport towarów szybko psujących się, Przemysł Spożywczy, 2009, 9, s. 19-22.

6. Gajewski, M., Przechowalnictwo warzyw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005.

7. Gaziński, B., Przechowalnictwo żywności, Systherm D. Gazińska sp.j., Warszawa, 2013.

8. Goliwąs, D., Kaluba, M., Ograniczanie zanieczyszczania środowiska naturalnego i zużycia energii w procesach hamowania pociągu, Pojazdy szynowe, 2016, 1, s. 9-16.

9. Golka, W., Transport w rodzinnych gospodarstwach rolnych, Inżynieria w Rolnictwie, Monografie nr 16, Wydawnictwo ITP, Falenty, 2014.

10. Idaszewska, N., Bieńczak, K., Koncepcja transportu sałaty na duże odległości w stanie świeżym, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2013, 58, pp. 52-54.

11. http://chlodnie.eu/transport-owocow-i-warzyw (dostęp 03.06.2016).

12. Maj, G., Piekarski, W., Conditions and requirements in road transport of vegetables as an element of proper logistics flow of products, Logistyka, 2014, 6, pp. 212-217.

13. Maj, G., Stoma, M., Dudziak, A., Conditions and Role of the Logistics Road Transportation of Fruits, Logistyka, 2014, 6, pp. 218-223.

14. Miłosz, P., Warunki przechowywania owoców i skutki ich nieprzestrzegania, Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, 2013, 8, s. 355-361.

15. Okła, A., Dłuższa trwałość pestkowych i jagodowych, Sad Nowoczesny, 2016, 4, 2016, s. 80-81.

16. Piernikarski, D., „Zimna” gospodarka, Samochody Specjalne, 2016, 4, s. 12-17.

17. Piernikarski, D., Chłodnia ? Kupujemy i wozimy z głową… Samochody specjalne, 2016, 4, s. 18-23.

18. Rosińska, K., Budowa strategii polskiego eksportu, Sad, 2016, 3, s. 139-141.

19. Rutka, M., Zimno pod kontrolą. Eksploatacja i naprawa chłodni, Samochody specjalne, 2016, 4, s. 24-27.

20. Siutaj, W., Opakowania do warzyw się zmieniają, Warzywa, 2016, 2, s. 99-100.

21. Sutkowski, R., Transport zewnętrzny w przemyśle spożywczym, Przemysł Spożywczy, 2012, 7, s. 38-40.

22. Wojewódzka-Król, K., Rozwój infrastruktury transportu w Polsce po wstąpieniu do UE, Logistyka, 2015, 1, s. 13-17.