backНазад к 1/2017
Technical Issues
1/2017 pp. 41-45

Alkaliczna aktywacja popiołów i żużli ze spalarni odpadów


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The paper concerns testing and treatment of post-process waste from waste incineration plants with alkaline activation. The paper presents research results on ash and slag from thermal waste treatment processes, which were exposed to alkaline solutions. The results of the research of waste which solidified by geopolymerization and the research results of the hydrothermal activation in order to obtain the zeolites, are presented. For ash and slag treated with geopolymerization we present the results of compressive strength and selected results of leaching. For the waste which were treated with hydrothermal synthesis, we present the particle morphology (SEM) of the obtained zeolites. The research confirmed the possibility of immobilization of ash and slag in geopolymers and the possibility of obtaining zeolites from certain types of waste generated in waste incineration plants.

Geopolymers containing 70% of the waste 19 01 11 characterized by a compressive strength greater than 5 MPa and geopolymers containing 40% of the waste 19 01 14 have a compressive strength greater than 8 MPa. Leaching of elements does not exceed the limit values ​​for leaching of hazardous waste landfill.

Ключевые слова

ashes and slags, waste incinerators, immobilization, alkaline activation

Библиографический список

1. Anastasiadou, K., Christopoulos, K., Mousios, E., Gidarakos, E., Solidification/stabilization of fly and bottom ash from medical waste incineration facility, Journal of Hazardous Materials, 2012, 207–208, p. 165–170.

2. Grela A., Hebda M., Łach M., Mikuła J., Thermal behavior and physical characteristics of synthetic zeolite from CFB-coal fly ash, Microporous and Mesoporous Materials, 2016, Vol. 220, pp. 155–162.

3. Korniejenko, K., Mikuła, J., Przegląd technologii immobilizacji odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem geopo-limerów, W: Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji, Politechnika Krakowska, Kraków, 2014, s. 161-179.

4. Luna Galiano, Y., Fernández Pereira, C., Vale, J., Stabilization/solidification of a municipal solid waste incineration residue using fly ash-based geopolymers, Journal of Hazardous Materials, 2011, 185, pp. 373–381.

5. Łegowik, I., Zawada, A., Iwaszko, J., Strzelecka, M., Otrzymywanie ceramicznych materiałów kompozytowych na bazie żużli, popiołów i pyłów ze spalarni odpadów stałych, W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Tom 3, Praca zbiorowa pod red. T.M. Traczewskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.

6. Łowkis, J., Jagiełło, R., Kaczmarski, K., Surowiec, M., Termiczna utylizacja odpadów przemysłowych i jej oddziaływanie na środowisko, Ochrona Środowiska, 1994, 3-4 (54-55), s. 57-64.

7. Mokrosz, W., Ekologiczne aspekty oczyszczania spalin ze spalarni odpadów komunalnych i przemysłowych; http://mokrosz.pl/wp-content/uploads/pl/pdf/Spalarnie.pdf (dostęp 5.06.2016).

8. Tamura, Ch., Matsuda, M., Miyake, M., Conversion of Waste Incineration Fly Ash into Zeolite A and Zeolite P by Hydrothermal Treatment, Journal of the Ceramic Society of Japan, 2006, 114 [2], pp. 205-209.

9. Wielgosiński, G., Wtórne odpady ze spalania odpadów komunalnych. Bariery i perspektywy ich wykorzystania, http://www3.gdos.gov.pl/Documents/GO/Spotkanie%2026.10.2011/Wtorne-odpady-ze-spalania-odpadow-komunalnych.pdf (dostęp 5.06.2016).

10. Yang, G., Yang, T-Y., Synthesis of zeolites from municipal incinerator fly ash, Journal of Hazardous Materials, 1998, 62, pp. 75-89.