backНазад к 2/2017
Technical Issues
2/2017 pp. 35-41

Rozkład sił i ich wpływ na prawidłową pracę kulkowych łożysk skośnych


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The paper presents the dependence that exists between the bearing preload, and its maximum speed. It discusses the distribution of forces within the bearing and behavior of the rolling element (ball) with increasing spindle speed. The definitions of slow and fast speed bearings commonly used in the literature are presented. It explained the need for systems with variable preload of angular contact ball bearings especially in systems operating over a wide speed range. Further we described the influence of preload on the bearing life and the influence of centrifugal force on the rigidity and accuracy of the spindle.

Ключевые слова

preload of angular contact bearings, machine tool spindles

Библиографический список

1. Chen, J.S., Chen, K.W., Bearing load analysis and control of a motorized high speed spindle, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2005, 45, pp. 1487–1493.

2. Dietrych, J., System i konstrukcja, Warszawa, WNT, 1985.

3. Elebestawi, M.A., High Speed Machining – Definition, Requirement and Evaluation, International Journal of Mechanical Production System Engineering, 2003, IV, pp. 1-3.

4. Fidler, U., Sahm, A., On the Cutting Edge of High Speed Machining, 9th International Scientific Conference on Production Engineering, Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining – Lumbarda, Korcula, Croatia, 2003.

5. Gunduz, A., Dreyer, J.T., Singh, R., Effect of bearing preloads on the modal characteristics of a shaft-bearing assembly: Experiments on double row angular contact ball bearings, Mechanical Systems and Signal Processing, 2012, 31, pp. 176–195.

6. Hagiu, G., Dragan, B., Feed-back preload systems for high speed rolling bearings assemblies, The Annals of University Dunarea De Jos of Galati Fascicle, 2004, VIII, pp. 43–47.

7. Hwang, Y.K., Lee, Ch.M., Development of automatic variable preload device for spindle bearing by using centrifugal force, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2009, 49, pp. 781–787.

8. Jędrzejewski, J., Kwaśny, W., Modelling of angular contact ball bearings and axial displacements for high-speed spindles, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2010, 59, pp. 377–382.

9. Khonsari, M.M., Booser, E.R., Applied Tribology. Bearing Design and Lubrication, Wiley, New York, 2008.

10. Krzemiński-Freda, H., Sztywność łożysk skośnych i ich układów, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1986, 3–4, s. 223-232.

11. Kwaśny, W., Straucholt, S., Obliczenia strat mocy w kulkowych łożyskach tocznych z uwzględnieniem obciążeń złożonych, Prace naukowe ITBM, Wrocław, 1985.

12. Makina Inc.  Inside Boeing`s Phantom Works – Exploring Issues of High – Speed Machining and Metal Cutting Dynamics, Radical Departures – Advanced Techniques in Aerospace Manufacturing, 2001.

13. Potrykus, J., Energooszczędne smarowanie wysokoobrotowych łożysk tocznych, Materiały konferencyjne „Postęp w rozwoju łożysk tocznych – ISKRA 100”, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1996, s. 251-264.

14. Raczyński, A., Kaczor, J., Wpływ zacisku wstępnego łożysk kulkowych skośnych na trwałość łożyskowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport, 2014, z. 83, s. 191-203.

15. Schulz, H., The history of High Speed Machining, Revista De Ciência & Tecnologia, 1999, vol. 13, pp. 9-18.

16. Styp-Rekowski, M., Some constructional features versus exploitational properties of special rolling bearings, Proceedings of the Japan International Tribology Conference, Japan, Nagoya, 1990, 2, pp. 767-772.

17. Super Precision Bearings.  Łożyska Superprecyzyjne, Motion&Control NSK

18. Waczyński, S., Łożyskowanie wałka z zastosowaniem skośnych łożysk tocznych oraz elementu sprężystego, Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych, Zbiór Prac Konferencyjnych pod redakcją J. Burcana, Łódź, 1995, s. 71-74.