backНазад к 2/2017
Technical Issues
2/2017 pp. 48-58

Obecna struktura przestrzenna krajobrazu rolniczego i skutki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

In the past, croft buildings linked with the place of living and work of a farmer were the only one built in the rural areas. The development of plots followed models typical for a given region. The architectural form of buildings varied and the same applied to the construction suitable for local conditions and individual decorative elements and details. The arrangement of villages and croft buildings typical for a specific rural area comprised its rural landscape. Today, the strong migration to rural areas brought changes to the residential development. Estates of single family houses have been growing rapidly in the rural areas. Those new houses are contemporary in their form and details. According to observations made by the author and studies of processes related to the new housing development in various communes of the Western Pomerania Province, Poland, in the past 10 years, new forms of houses have their impact on the rural landscape. Unfortunately, they do not necessarily bring any added value to the rural landscape. The location of buildings at their plots requires particular attention, just as the size of those plots as well as form and scale of houses. Unfortunately, grange houses or manor houses surrounded by parks belong to the past and are no longer designed today. The topic raised in the article points to the necessity of building the understanding among the new users of rural space as regards the composition of the landscape. The author examines the location of new single family houses and the issue of the rural landscape.

Ключевые слова

croft buildings, degrees of landscape diversity, rural landscape

Библиографический список

1. Bogusz, W., Projektowanie Architektoniczne i Budownictwo Regionalne. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1996.

2. Borcz, Z., Zmiany w krajobrazie wsi na przełomie XX  i XXI w., Architektura Krajobrazu, 2005, 1-2, s. 4-9.

3. Chmielewski, J.M., Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016.

4. Domaradzki, K., Rozwój zabudowy jednorodzinnej w strefie zabudowy podmiejskiej jako problem w planowaniu urbanistycznym. Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej. Gzell S. (red) Ścieżka Urbanistyczna, 1990.

5. Fogel, A., (red.) Ograniczenie w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny: przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyd. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2014.

6. Fogel, A., O potrzebie identyfikacji funkcji i skuteczności ograniczeń w prawie zabudowy i zagospodarowania terenu związanych z ładem przestrzennym, wynikających z przepisów odrębnych wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w: Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny: przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2014.

7. Raszeja, E., Ochrona Krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego o w Poznaniu, Poznań, 2013.

8. Świderski K. Pojęcie zabudowy zagrodowej na tle przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12931/1/PPR%201%20(12)%202013%20Swiderski.pdf (dostęp 10.12.2016).

9. Wejchert, K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, 1984.

10. Witek, M., Witek, W., Charakterystyka budownictwa folwarcznego w Gminie Gryfice. Trzebiatów – spotkania pomorskie 2008, Pruszcz Gdański – Trzebiatów 2009.

11. http://gryfice.e-mapa.net/ (dostęp 10.12.2016).

12. http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ (dostęp 10.12.2016).

13. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-osk-2691-14/warunki_zabudowy_terenu_administracyjne_postepowanie /2c6cca4/7.html?q=&_symbol=615_6153&_haslo=Administracyjne+post%C4%99powanie&_sad=Naczelny+S%C4%85d+Administracyjny&_skarzony=Samorz%C4%85dowe+Kolegium+Odwo%C5%82awcze&_okres=2016_06 (dostęp 10.12.2016).